Inżynier Jakości a System Jakości ISO 9001

System Jakości, a konkretnie norma ISO 9001 wymaga aby firma spełnia wszystkie wymagania tejże normy zanim przystąpi do procesu certyfikacji. Firma musi posiadać osobę, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad dokumentacją systemową – jest to Pełnomocnik ISO 9001. Osoba na takim stanowisku powinna być postawiona w hierarchii bezpośrednio pod samym prezesem czy dyrektorem albo właścicielem przedsiębiorstwa. Czasami w firmach szczególnie produkcyjnych wymagane są również zespoły, które specjalizują się w bieżącej kontroli jakości. Jest to przede wszystkim podyktowane wymaganiami klienta, który żąda określonej z góry a przede wszystkim stabilnej jakości produktów które zamawia. Taką rolę może pełnić Inżynier Jakości, który zajmuje się nadzorem nad procesami szczególnie produkcyjnymi realizowanymi w firmie.

Przy wdrażaniu takiego systemu raczej trzeba wynająć zewnętrzną firmę specjalizującą się w tej tematyce, znajdziemy takich firm setki przykładowo można zajrzeć tutaj: certyfikat jakości ISO 9001 – wdrażanie. Na pewno znajdziemy taką ofertę która będzie dla nas.

Komentarz: