Lokata czy fundusz?

Pytanie lokata czy fundusz to prostu zastanowienie się, które z tych dwóch lepiej wpłynie na stan naszego konta oraz co będzie korzystniejsze i wygodniejsze w naszym przypadku.

Każdy wie jak funkcjonują banki – od pewnej części swoich klientów dostają lokaty i depozyty płacąc za to określony procent, a innym zarobione w ten sposób pieniądze pożyczają na wyższym procencie… tak właśnie zarabiają banki. Ta różnica oprocentowania jest źródłem przychodu banku. Banki najczęściej pożyczają pieniądze skarbowi państwa. Po prostu kupują obligacje skarbowe. Aby uzyskać na tym zysk, bank nigdy nie może ustanowić niższego oprocentowania lokat czy depozytów wyższego, niż oprocentowanie obligacji skarbowych.

W związku z tym, gdy zakładamy lokatę w banku, od razu wiadomo że dostaniemy niższe oprocentowanie, niż gdybyśmy mieli kupić obligacje. Dodatkowo, najczęściej bank wymaga trwałego własnego wkładu w lokatę, czyli nie można tak po prostu zerwać lokaty, zabrać pieniądze przed terminem. Karą za taki krok jest utrata wszelkich odsetek. Banki tej zasady trzymają się bardzo rygorystycznie. Nawet, gdy do utrzymania 2 letniej lokaty brakuje zaledwie kilku dni, zarobione pieniądze przepadają.

Z funduszami inwestycyjnymi jest inaczej. Tutaj nie zarabia się na różnicach w oprocentowaniu, lecz na dysponowaniu pieniędzmi. Zatem fundusz inwestycyjny może kupić obligacje, a cały zysk oddać swoim klientom. Właśnie dlatego lokowanie pieniędzy w funduszu inwestycyjnym staje się dużo ciekawszym wyjściem z sytuacji, a niżeli zakładanie lokaty bankowej. Po prostu zysk jest większy.

Dodatkowo, nie stracimy zysku z funduszu inwestycyjnego, jeśli w dowolnym momencie wycofamy swój kapitał. Jest tak, ponieważ wkład do funduszy nie jest oprocentowany. Kapitał jest przekształcany w jednostki uczestnictwa, które stają się bardziej wartościowe, gdy fundusz korzystnie inwestuje.

Fundusz inwestycyjny pobiera opłaty. Opłata manipulacyjna to pieniądze, które płacimy podczas wpłacania kapitału do funduszy. Jest to wpłata jednorazowa. Jeżeli opłata manipulacyjna to na przykład 2% i wpłacamy kapitał w wysokości 10 000 zł to fundusz inwestycyjny pobiera z tego 200 zł. Następnie fundusz kupi obligacje oprocentowaniu w wysokości 7% na rok. Gdy minie rok nasze zyski wyniosą 7% minus 2%. Daje to 5% zysku. Natomiast, gdy miną 2 lata, do tych 5% dodane zostaje kolejne 7%, co daje już 12%. Natomiast na lokata pozwala nam zarobić na sobie, przez rok 5%, z powodu niższego oprocentowania niż obligacje, ale tyle samo w następnym roku. Razem jest to 10% na lokacie, natomiast w funduszu inwestycyjnym jest to 2% więcej. Kolejne lata tylko powiększają różnicę z korzyścią dla funduszy inwestycyjnych. Oznacz to, że jeżeli mamy zamiar oszczędzać pieniądze długoterminowo to fundusze inwestycyjne są lepsze. Oczywiście, w obu przypadkach należy odjąć od zysku 20% podatku. Dla funduszy jest to różnica ogromna, ponieważ podatek jest odliczany gdy kapitał jest wycofywany z funduszu, natomiast dla lokaty bankowej – po jej wygaśnięciu.

Dodatkowo, fundusz inwestycyjny może inwestować kapitał w akcje, które oczywiście bardzo często dają wyższe stopy zwrotu, a niżeli obligacje. Niestety lokata w banku nie ma takich możliwości. Lokata zarabia tylko na obligacjach i papierach skarbowych. Wniosek z tego taki, iż w wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym często rosną szybciej, niż w omawianym przypadku. Dla przykładu, 2003 rok przyniósł średnie zyski z funduszy inwestycyjnych rzędu 50%. Takich zysków nie przyniesie żadna lokata. Co prawda, zawsze trzeba się liczyć z ryzykiem inwestycyjnym.

Kolejnym argumentem za funduszami inwestycyjnymi jest bezpieczeństwo. Wyobraźmy sobie, iż bank bankrutuje. Wtedy klienci odzyskują wszelkie swoje pieniądze, tylko jeżeli wynoszą one do 1000 euro.

Natomiast bankructwo lub usunięcie TFI nie przyniesie strat jego klientom. Jest tak, ponieważ majątek funduszu inwestycyjnego jest zupełnie oddzielony od kapitału klientów tego funduszu. Dodatkowo, w takim przypadku fundusz inwestycyjny wciąż działa i daje zyski klientom, ponieważ zarządza nim wtedy inne TFI.

Komentarz: