Najprostszy sposób na obliczanie renty

Obliczanie renty niewiele różni się od obliczania emerytury. W przypadku emerytury potrzebujemy następujące wartości: dwadzieścia cztery procent kwoty bazowej, 1,3% podstawy emerytury za każdy rok, w którym płaciliśmy składki, 0,7% za każdy rok, kiedy takowych nie płaciliśmy. Po ich obliczeniu, wystarczy, że zsumujemy otrzymane wartości.

Obliczanie renty różni się tylko tym, że musimy dodać jedną wartość. Jest nią 0,7% podstawy wymiaru renty za każdy rok, którego zabrakło nam do 25 lat, po których możemy przejść na emeryturę. Okres ten liczymy od momentu zgłoszenia wniosku o rentę, do chwili ukończenia 60 lat. Wartość ta teoretyczne umożliwia wyrównanie szans życiowych wszystkim tym osobom, który ze względu na konieczność przejścia na rentę, nie mogli pracować przez odpowiednią ilość lat, które umożliwiłaby odpowiednio wysokie świadczenia. Paradoks polega jednak na tym, że pośród rencistów znaczną grupę stanowią osoby, które są zdolne do pracy, a przejście na rentę gwarantuje im dodatkowy stały dochód, który najczęściej bywa uzupełnieniem pracy na „czarno”, czyli zatrudnienia nieoficjalnego, niezgodnego z polskim prawem, ponieważ nie są pobierane od obowiązkowe podatki.

Dla każdej osoby, która zapoznała się z tekstem prezentującym najprostsze obliczanie emerytury, czy obliczanie renty będzie działaniem banalnie prostym.  Jeżeli będziecie mieli problemy, dajcie znać w komentarzach, a uzupełnię swój wpis praktycznym przykładem.

Komentarz: