Lipiec, 2016

Specyfika konkurencji na rynku internetowym.

Powszechnie wiadomo, że ostatnie lata przyniosły ogromny rozwój technologii internetowej. Wraz z rozwoje Internetu i poszerzeniem jego dostępności, nastąpił także znaczny rozwój tak zwanego handlu…