AEGON – programy inwestycyjne

W przeciągu ostatnich kilku tygodni wiele sie wydarzyło na polskim rynku programów inwestycyjnych, jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że co prawda są one opatrzone dużym stopniem ryzyka, jednak, zawsze będą one bardziej atrakcyjne dla klientów, chcących zarobić więcej, niż na zwykłych lokatach bankowych. Warto poszukując dobrego funduszu inwestycyjnego, przyjrzeć sie bliżej ofercie grupy finansowej AEGON.

Wachlarz produktów oferowanych przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., na naszym rodzimym rynku, dzieli się na programy inwestycyjne o bardzo zróżnicowanym poziomie ryzyka, które klient sam musi określić, oczywiście pamiętając, że im bezpieczniejszy program, tym zarobek z takiej inwestycji będzie znacznie niższy, niż przy tych programach, których ryzyko jest wyższe.

AEGON oferuje klientom swoje programy inwestycyjne w postaci polis na życie, które generalnie możemy podzielić na te ze składką jednorazową, które są skierowane dla osób posiadających już jakiś kapitał, oraz na programy inwestycyjne ze składką regularną – oferta skierowana do klientów, którzy chcą rozpocząć oszczędzanie właśnie w tej formie.

Pieniądze które powierzymy firmie AEGON, są lokowane we wskazanych jednostkach walutowych, które wybiera klient. I tak mamy do wyboru polskie złotówki, dolary amerykańskie, euro lub franki szwajcarskie. Wybór waluty w których możemy lokować nasze oszczędności, jest wybrany przez Komitet Inwestycyjny AEGON. W ofercie AEGON, znajdziemy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, z których sto procent środków, jest lokowanych między innymi w polskie fundusze inwestycyjne TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych), wśród których możemy wymienić choćby BZ WBK AIB TFI(Bank Zachodni – Wielkopolski Bank Kredytowy), DWS Polska TFI S.A., ING TFI, Union Investment TFI czy też Leg Mason TFI. Klienci uzyskują również dostęp do zagranicznych funduszy o zsięgu światowym, z których jako przykład możemy wymienić Credit Suisse, Franklin Templeton Investments czy BlackRock. Dodatkowo klienci AEGON, uzyskują dostęp do funduszy, różnych regionów świata zaczynając od Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, po tak zwane rynki wschodzące, czyli rynek azjatycki, ameryku łacińskiej czy krajów Europy Wschodniej. Sprawą ważną, która każdy klient przystępujący do programów inwestycyjnych miał pełną świadomość, jest fakt, że są to produkty długoterminowe, jeśli chcemy osiągnąć tak naprawdę pożądany zysk z naszych inwestycji, w szczególności jeśli chodzi o programy inwestycyjne AEGON, oparte na składce regularnej, oraz z kosztami obsługi tych programów, na przykład związanych z przeniesieniem środków do innego programu. Jednak w dalszym ciągu oferta AEGON, zdaje się być najbardziej profesjonalna, biorąc pod uwagę inne podobne na naszym rynku.

Konrad Redel

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

2 komentarze artykułu “AEGON – programy inwestycyjne”

  1. admin:

    Ten o badaniach rynku byłby dobry. Szkoda, że oboje wiemy jak powstał. Mam nadzieje, że pozostałe są ok?

  2. Programy Inwestycyjne – Michał Pająk:

    Ładnie to opisałeś K0nrad:)

Napisz komentarz lub opinię na forum: