Akredytacja laboratoriów wg ISO 17025

Tak wiele obecnie mówi się na temat zarządzania jakością a szczególnie akredytacji, czy certyfikacji wg ISO 9001. Obecnie wiele laboratoriów aby być konkurencyjnymi musi zaoferować coś więcej.
ISO 17025 jest normą w której to opisane są wszelakie wymagania dla laboratoriów badawczych i wzorcujących które chcą uzyskać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Personel

Certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 17025 wymaga odpowiedniego przeszkolenia swojego personelu pod kątem spełnienia określonych wymagań, dlatego też szkolenia ISO 17025 są obecnie dosyć popularne i łatwo dostępne szczególnie dla studentów.

Zgodność z ISO 9001
Obecnie wdrażając system zarządzania zgodny z iso 17025 w laboratorium spełniamy jednocześnie wymagania ISO 9001, ponieważ w części normy opisującej wymagania są dokładnie takie same punkty jak w normie opisującej systemy zarządzania jakością. Ponieważ sam system zarządzania jakością nie potrafi zapewnić nas o tym, iż wyniki badań i pomiarów są poprawne – akredytacja wg ISO 17025 już nas o tym zapewni poprzez odpowiednie procedury badawcze.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: