Aparaty cyfrowe Canon (badania opini publicznej)

Pewna firma, której nazwy z łatwością się domyślicie czytając dalszą część tego artykułu, zleciła mi 2 tygodnie temu zadanie zbadania opinii studentów na temat aparatów fotograficznych. Głównym źródłem danych dla raportu, który miałam przygotować po przeprowadzonych przeze mnie badaniach, miał być kwestionariusz ankiety pod roboczym tytułem: „Jaką rolę w Twoim życiu pełnią aparaty cyfrowe Canon?”. Tytuł roboczy był nadany oczywiście przeze mnie, gdyż firmie zależało na otrzymaniu w miarę reprezentatywnych opinii o rynku fotograficznym i nie chciała sugerować studentom żadnej konkretnej marki. Przeprowadzenie ankiety wśród studentów za pomocą kwestionariusza wydaje się dziecinnie proste, ale okazało się, że jest wręcz przeciwnie. Problemem było uzyskanie odpowiedniej reprezentatywności, gdyż z powodu komercyjnego charakteru badania niemożliwe było zrobienie ankiet podczas zajęć na uczelni. Zastosowałam więc metodę (o ile w przypadku tak mało profesjonalnych badań można w ogóle mówić o jakiejś metodzie) „łapanki”, czyli zmodyfikowaną przeze mnie metodę kwotową. Przyczajałam się na studentów przy drzwiach wyjściowych z uczelni, a także w miejscach, co do których nie miałam wątpliwości, że studenci w nich często bywają. Opracowane przez mnie ankiety wyszły całkiem nieźle, pytania o aparaty cyfrowe Canon nie rzucały się w oczy i w mojej ocenie nie można było stwierdzić kto tę ankietę zlecał. Wracając do miejsc, w których studenci bywają, czyli – co tu dużo ukrywać – knajp, to miejsca te posłużyły mi również do przeprowadzania rozmów na interesujący nas temat z luźnymi grupkami studentów. Z dużym zastrzeżeniem możemy powiedzieć, że w swej koncepcji przypominały one tzw. focusy (zogniskowane wywiady grupowe). Żeby mieć jeszcze pełniejszy obraz sytuacji, postanowiłam też porozmawiać ze sprzedawcami w sklepach fotograficznych. W tym wypadku największym problemem był fakt, iż sprzedawcy podawali szacunkowe liczby i nie mieli tak naprawdę stuprocentowej pewności czy dana osoba rzeczywiście była studentem. Mimo wszystko ich informacje były dla mnie również cenne. Ostateczne wyniki potwierdziły, że aparaty cyfrowe Canon bez wątpienia należą do najchętniej kupowanych przez studentów.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: