Badania public relations

Przy planowaniu kampanii public relations na szeroką skalę, konieczne jest przeprowadzenie badań. Podobnie z resztą jak przy wszelkich kampaniach marketingowych, reklamowych. Istotną rzeczą jest znajomość i umiejętność nie tylko jakościowej, ale również ilościowej analizy badanych danych. W wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej PR musi wiedzieć jakie wykorzystać metody i techniki badań, aby zgromadzić niezbędne informacje i zaplanować działania. Ważne jest to nie tylko w przypadku wystąpienia kryzysu. Umiejętność wykorzystania odpowiedniej techniki konieczna jest również przy zbieraniu konkretnych informacji dotyczących ogólnej opinii o organizacji. Przy planowaniu wprowadzania nowego produktu, badaniu rynku itp. Może również pojawić się potrzeba zbadania opinii wewnętrznej, czyli pracowników.

Musimy wiedzieć jaki rodzaj badania opinii zastosować. Przy badaniu pracowników można wykorzystać wywiad indywidualny pozwalający nam uzyskać szczegółowe informacje i wytłumaczyć problem. W przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat wad organizacji można wykorzystać anonimowe ankiety.

W przypadku badania opinii publicznej można posłużyć się ankietą środowiskową, czy sondażem telefonicznym itp. Trzeba wiedzieć również jak sprecyzować pytania i przygotować się do badania. Ważne jest aby badania były zamierzone, a ich wyniki odpowiednio zinterpretowane. Do klasyfikacji danych wykorzystuje się miary statystyczne jak: średnia, mediana, współczynnik korelacji, czy tendencja centralna

Do badań zachowań w określonych sytuacjach wykorzystuje się eksperyment. W eksperymencie podstawą jest określenie zmiennych zależnych i niezależnych. Zmienne niezależne to bodźce, za pomocą których wpływamy na zachowanie badanych, a zależne to obserwowane zachowanie zależne od zmiennych niezależnych. precyzyjne ich wyznaczenie ma wpływ na jakość i poprawność przeprowadzonych badań. Precyzyjne wyznaczenie zmiennych ma wpływ na jakość i poprawność przeprowadzonych badań.

Badania psychologiczne pozwalają na wprowadzanie niezbędnych zmian i usprawnień w działalności organizacji. Ich poznanie i zrozumienie istoty narzędzi badawczych jest tak istotne również dla specjalistów Public Roletion. Dla PR-owca niezbędne jest posiadanie informacji pochodzących z badań., dla planowania odpowiednich posunięć, reakcji i działań. Dlatego konieczna jest znajomość metod i technik badawczych.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

2 komentarze artykułu “Badania public relations”

  1. Aneta Zabilewska:

    A jeśli chodzi o PR zewnętrzny to nie można prowadzić kampanii w oparciu o zdrowy rozsądek oraz wyczucie rynku i otoczenia? Wiem, że powinno się dokładne przeanalizować grupę docelową, ale przeprowadzanie badań na szeroką skalę, tak aby wyniki były wiarygodne to jednak spory koszt dla firmy. Bo przecież nie chodzi tu o ankietę na próbie 100 osób.

  2. admin:

    W praktyce wszystko można ;). Aczkolwiek przeprowadzanie badań dostarcza nam konkretnych informacji i pozwala dobrać techniki i określić formę oraz skalę kampanii. Bez przeprowadzonych badań działania PRu mogą być mniej skuteczne, a więc może się okazać, że to tylko pozorna oszczędność.

Napisz komentarz lub opinię na forum: