certyfikacja 14001 certyfikat 14001 system HACCP szkolenia haccp system ZKP

Audyt – jest to wartościowa ocena organizacji, systemów, procesów czy produktów. Wykonywana jest przez kompetentne,niezależne od podmiotu ocenianego i obiektywne (nieuprzedzone) osoby lub firmy. systemy zarządzania
Celem audytu jest sprawdzenie, czy
cel wyznaczony przez organizację audytowaną został osiągnięty lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi.dotacje unijne
ISO jest organizacją pozarządową, jej członkwie nie są delegowani przez rządy, pomimo że niektóre organizacje członkowskie znajdują się w strukturach rządowych. Stawia to organizację na szczególnej pozycji pomiędzy sektorami państwowym i prywatnym.
Audyt sprawdzenie pakiet usług, które z założenia mają wspomagać zarządzanie. ocenia także procedury kontrolne celem stwierdzenia, czy przedmiot audytu także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w .wdrażanie iso
Jego odmianą jest inspekcja, która ocenia zgodność jedynie w przeszłości. wykonanie oceny bezpieczeństwa wytwarzanych lub użytkowanych Obydwie są ważną częścią zarządzania.ISO oficjalnie rozpoczęła.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Komentarze zablokowane.