Czy małoletni mogą oszczędzać na IKE?

Na IKE, indywidualne konto emerytalne wchodzące w skład trzeciego filaru, swoje oszczędności może wpłacać każda osoba, która skończyła szesnaście lat i jest zobowiązana do płacenia podatków na terenie Polski. Dodatkowym warunkiem jest konieczność uzyskiwania dochodów na podstawie umowy o prace, w okresie, w którym wpływają środki finansowe na IKE. Oznacza to, że osoby, które pracują na umowę zlecenie, pomimo regularnego otrzymania pensji, nie mogą skorzystać z tej opcji trzeciego filaru.

Na IKE każda osoba może odkładać w skali roku sto pięćdziesiąt procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. W 2008 roku wynosiło ono trzy tysiące trzydzieści dwa złote.  Oznacza to, że na indywidualne konto emerytalne, można było wpłacić  cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złoty. W przypadku nieletnich obowiązuje jeszcze jedno ograniczenia. Otóż, wysokość środków wpłacanych na IKE nie może przekroczyć uzyskanych dochodów w danym roku kalendarzowym. Warto wyraźnie podkreślić, że na IKE może oszczędzać tylko jedna osoba – nie można dzielić konta ze znajomymi czy partnerami – naruszenie tej zasady, spowoduje interwencje Izby skarbowej i nałożenie kary.

Dlaczego wśród młodych osób IKE nie cieszy się popularnością? Aby móc skorzystać z największej zalety, jaką posiada indywidualne konto emerytalne, czyli zwolnienia z podatku belki, należy wypłacić oszczędności dopiero w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.  A kto w wieku lat szesnastu, myśli o tym, co może się wydarzyć za co najmniej 40 lat?

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: