Depresja- podstawowe grupy symptomów

Depresja należy do skomplikowanych chorób afektywnych. Charakteryzuje się niezwykle złożoną etiologią i symptomatyką. Wśród wszystkich objawów depresji można wyróżnić symptomy emocjonalne, symptomy poznawcze, symptomy motywacyjne i somatyczne. Emocjonalne objawy depresji, to przede wszystkim permanentne obniżenie nastroju, poczucie utraty sensu życia, rezygnacja z zainteresowań, czasem również zniecierpliwienie i drażliwość. Objawy najbardziej dotkliwie odczuwane wśród symptomów poznawczych, to negatywny obraz siebie, obniżona samoocena, pesymizm, a w skrajnych przypadkach również depresyjne urojenia. Chorzy na depresję odczuwają również problemy z mobilizacją, trudność sprawia im podjęcie niemal każdej aktywności. Problemy te należą do grupy symptomów motywacyjnych. Najłatwiejsze do zaobserwowania są somatyczne objawy depresji, nie są jednak przez to mniej dokuczliwe niż te wymienione powyżej. Depresja u prawie wszystkich wywołuje ponadto zaburzenia rytmów dobowych, utratę apetytu, ciągłe zmęczenie i osłabienie, chorzy często uskarżają się również na różne dolegliwości, zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: