Dla kogo fundusze ?

Definiując pojęcie fundusze można powiedzieć, że są to wydzielone środki pieniężne, które są przeznaczone na zdefiniowany cel. W przypadku funduszy inwestycyjnych tym celem jest pomnażanie zainwestowanego kapitału.

W rozumieniu ustawy fundusze inwestycyjne to osoby prawne, których przedmiotem działalności jest inwestowanie środków pieniężnych uczestników funduszy. Fundusze są zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Fundusze osiągają zazwyczaj lepsze wyniki, niż pojedynczy inwestor indywidualny, wynika to z dwóch powodów.

Po pierwsze fundusze są zarządzane przez specjalistów, którzy dysponują dużym doświadczeniem i wiedzą na temat rynku kapitałowego.

Po drugie fundusze z racji tego, że dysponują o wiele większym kapitałem niż inwestor indywidualny mają często dostęp do instrumentów finansowych, do których przeciętny inwestor nie może przystąpić.

Fundusze to z reguły bardziej atrakcyjna forma lokowania oszczędności niż lokata bankowa czy konto oszczędnościowe. Fundusze to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które cenią sobie profesjonalne zarządzanie swoimi oszczędnościami. Często osoby, które nie mają doświadczenia w lokowaniu swoich oszczędności w instrumenty rynku kapitałowego lub po prostu nie mają na to czasu, wybierają fundusze inwestycyjne jako atrakcyjną formę pomnażania swoich zgromadzonych oszczędności.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: