Dźwig w dawnym budownictwie i przemyśle

Dźwig to urządzenie elementarne w każdym większej skali budownictwie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że pierwsze podnośniki wynalezione zostały przez antycznych Greków. Ich siłę napędową dostarczali w tamtym czasie robotnicy albo konie pociągowe. Ten typ dźwigów używano głównie do konstruowania dużych obiektów jak na przykład świątynie. Później opracowane były skomplikowane, wysokie dźwigi. Swą budowę opierały o inny patent, mianowicie o koło zębate. Na ich konstrukcji oparte zostały późniejsze dźwigi portowe, których celem było załadowywanie oraz rozładunek okrętów, a także udział w ich budowaniu. Wiele z nich było permanentnie wbudowywanych w ceglane podesty mające służyć zwielokrotnieniu udźwigu i trwałości tych mechanizmów. Najwcześniejsze podnośniki konstruowano z drewna, które później zastąpiono żelazem, a setki lat później stalą. Istnieje wielka różnorodność rodzajów dźwigów, zależnych od wykonywanych przez nie funkcji. Dla przykładu niewielkie stoły podnośne służą w pracowniach, a najwyższe dźwigi wieżowe stosowane są stawianiu najwyższych budynków. Firmą zajmująca się produkcją takich maszyn jest między innymi Hadef.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: