Fundusze

Fundusze są kojarzone głównie ze środkami finansowymi. Obecnie, pojęcie to jest związane głównie z funduszami inwestycyjnymi. Fundusze skierowane są do osób, które chcą pomnażać swoje środki finansowe i lokować je bezpiecznie, tak aby nie straciły one na wartości.

Fundusze są przeznaczone dla tych inwestorów, którzy sami nie mają dostatecznej wiedzy na temat instrumentów finansowych, a produkty takie jak lokata bankowa czy konto oszczędnościowe w banku nie zadowalają ich. Fundusze inwestycyjne działają tak, aby uzyskać jak najwyższą stopę zwrotu, przy wykorzystaniu powierzonych im środków.

Jednymi z najbardziej popularnych są fundusze akcyjne i te inwestujące w obligacje. Fundusze akcyjne są bardziej ryzykowne, ale za to dają szansę na osiągnięcie większego zysku, natomiast fundusze inwestujące w obligacje przynoszą pewniejszy zysk, jednak jest on zazwyczaj mniejszy. Dlatego najlepiej jest przyjąć strategię zróżnicowanego portfela inwestycyjnego, to znaczy zdywersyfikować swoją inwestycję. Można na przykład zainwestować część środków w akcje, a drugą cześć w obligacje lub inne bezpieczne instrumenty finansowe.

Wszystkie fundusze muszą mieć zgodę Komisji Papierów Wartościowych na to aby działały legalnie. Jak wygląda w praktyce przystąpienie do takiego funduszu? Odbywa się to poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, wpłacając do niego pieniądze, otrzymuje się tzw. jednostki uczestnictwa, które zapisane są na tzw. rejestrze inwestycyjnym. Fundusz następnie w imieniu inwestora zarządza środkami finansowymi, inwestując je w różne klasy aktywów. Oczywiście robi to tak, aby wyniki były jak najlepsze.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarabiają z prowizji i opłat za zarządzanie funduszami, dlatego też muszą dbać o swoich klientów.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: