Imprezy integracyjne i szkolenie

Organizując imprezy integracyjne dla firm, często spotykam się z zapotrzebowaniem na połączenie imprezy motywacyjnej ze szkoleniem z zakresu miękkich kompetencji. (asertywności, negocjacji, zarządzania czasem). Firma chce w ten sposób upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – zapewnić pracownikom rozrywkę, a jednocześnie mieć pewność, że czas nie został całkowicie zmarnowany i grupa mogła zdobyć jeszcze dodatkowe umiejętności, które będą im przydatne podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Niestety, są to dwie różne potrzeby, których nie da się połączyć.

Imprezy integracyjne nie są sytuacjami szkoleniowymi. Nie da się efektywnie przekazywać wiedzy w momencie kiedy grupa myśli o wieczornym ognisku, czy popołudniowym draftingu. Nie jest możliwe trenowanie umiejętności, jeśli grupa po całonocnej imprezie, ledwo żywa siedzi na zajęciach. Sytuacja luźnego integracyjnego wyjazdu nie sprzyja stworzeniu komfortowej dla nabywania nowych kompetencji, sytuacji. Efekt szkolenia „doczepionego” do imprezy jest niewielki i zazwyczaj nie spełnia oczekiwania zarządu. Imprezy integracyjne organizowane wraz ze szkoleniami to przykład nieprofesjonalnego podejścia do tematu uczenia się dorosłych. Wyjątkiem są imprezy integracyjne, podczas których wykonuje się zadania team-buildingowe. Mają one quasi szkoleniowy charakter. Uczestnicy zdobywają na nich bowiem wiedzę na temat swojego zespołu, nabierają zaufania do poszczególnych osób i uczą się współpracować razem efektywnie. Nie jest to jednak nabieranie nowych kompetencji, jak podczas regularnego, typowego szkolenia warsztatowego.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: