Integracyjny system dzialań w firmie

Dla współczesnych przedsiębiorstw wdrożenie ERP jest podstawowym warunkiem integracji działań w firmie, nieodzownym wstępem do zaawansowanego planowania finansowego i rzeczowego oraz rozliczania działalności. Wdrożenie ERP to jest informatycznego systemu wspierającego zarządzanie w przedsiębiorstwie uzależnione jest od procesu, który ma zostać wzmocniony poprzez zastosowanie systemu informatycznego w danym przedsiębiorstwie. Każda metoda na wdrożenie ERP obejmuje dwa obszary obejmujące organizację projektu oraz pracę z ludźmi. Projekt wdrożenia systemu jest zawsze efektem pracy grupowej, zgodnie z uprzednio opracowanym planem. Wdrożenie ERP obejmuje z reguły instalację sprzętu, oprogramowania systemowego, zabezpieczeń, infrastruktury sieciowej i telekomunikacyjnej, systemów baz danych. Obejmuje oczywiście także instalację zaprojektowanego systemu a także testy akceptacyjne. Z pośród zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem można wyróżnić wdrożenie MRP, z którego korzystają głownie duże przedsiębiorstwa produkcyjne. Wdrożenie MRP jest niezbędne do planowania potrzeb materiałowych oraz wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa w skład których wchodzą ludzie i stanowiska produkcyjne, w taki sposób, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów przy możliwie najniższym koszcie. Chodzi o zaplanowanie zamówień od dostawców i zleceń produkcyjnych aby właściwy element to jest surowiec, materiał, detal, wyrób i tym podobne znalazł się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Wiąże się to miedzy innymi z ograniczeniem zapasów do niezbędnego minimum, ciągłym kontrolowaniem i rozliczaniem kosztów, optymalnym wykorzystaniem istniejących zasobów. Wdrożenie MRP nie jest jedynie systemem informatycznym, ale kompleksowym modelem zarządzania przedsiębiorstwem. Na wdrożenie SAP decydują się firmy, które chcą za wszelką cenę nadążać za rozwojem poprzez inwestycje we właściwe narzędzia informatyczne. Wdrożenie SAP jest inwestycją, która przynosi wymierne korzyści biznesowe, niedostępne dotąd z powodu ograniczeń funkcjonalnych lub technologicznych programów do tej pory używanych. Wiele firm, szczególnie tych większych decyduje się na wdrożenie SAP, choć jest to kosztowna inwestycja jednak spełnia oczekiwania klientów. Gwarantuje uzyskanie przez klienta odpowiednio wysokiego zwrotu z poniesionych inwestycji, cash-flow i zysku. Dlatego też system sap jest najlepiej rozwiniętym systemem wspomagającym pracę firmy, opiera się on na systemach MRP i oczywiście ERP.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: