ISO 9001 szansą dla Twojej firmy

Po roku 2001 kiedy polska przyjęła normę EN ISO 9001:2000 jako obowiązującą zaczęło się konkretne zainteresowanie się polskich firm wdrażaniem systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001. Wiadomo, kiedy było zapotrzebowanie powstało wiele firm świadczących usługi doradcze w zakresie wdrażania systemów. Firmy zasadniczo dzielą się na te które tylko udzielają konsultacji w zakresie budowy dokumentacji systemowej, oraz na te które czynnie pomagają w budowie tej dokumentacji. Te pierwsze jedynie opierając się na często zagranicznych poradnikach jedynie nakierowują pracowników na problemy nad którymi należy się głównie skupić, natomiast te drugie angażują się bezpośrednio.

Cały proces wdrożenia opiera się na pewnych schematycznych punktach począwszy od rozpoznania stanu obecnego firmy i poziomu na jakim funkcjonuje na zwieńczeniu którym jest ISO 9001. Najpierw zasadniczym punktem jest diagnoza istniejącego stanu rzeczy poprzez wykonanie tzw. auditu zerowego. Jest to badanie wszystkich procesów zachodzących w firmie pod katem wymagań normy ISO 9001. Badanie takie pozwala na odpowiedź na pytanie ile pracy trzeba włożyć w budowę systemu i jak poważne zmiany systemowe czeka przedsiębiorstwo. Powstało wiele instytucji nazywanych Centrum Jakości które specjalizują się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie doradztwa i przygotowania firmy do certyfikacji. Z pewnością jeśli chodzi o pracę to na pewni każdy inżynier jakości znajdzie coś dla siebie ponieważ zapotrzebowanie jest bardzo duże.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: