Jak używać oprogramowania “E-komornik Kancelaria”?

Na początek warto sobie zdać sprawę, że w sądowym postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada dyspozycyjności, która polega na tym, że to wierzyciel rozporządza procesem. W oparciu o ten fundament wierzyciel może zażądać od komornika dostarczenia sobie obwieszczenia o licytacji zajętych w toku egzekucji przedmiotów drogą elektroniczną np. poprzez pocztę email. Wchodzące w skład pakietu aplikacje jak Komorniksql i Kancelaria Komornika posiadają opcję eksportu obwieszczenia do takiego formatu czynność, która nie stanowi dla komornika uciążliwości.

Teraz najważniejsza część:
Po pobraniu programu ze strony E-KOMORNIK KANCELARIA dokonujemy rejestracji.
Aktywacja następuje po uiszczeniu opłaty, która w ramach obowiązującej promocji wynosi 150,00zł netto. Warto dodać, że od chwili dokonania zapłaty mamy możliwość umieszczenia dowolnej liczby obwieszczeń o licytacji przez 12 miesięcy. Jeśli koszt takiego obwieszczenia zestawić z kosztem umieszczenia ogłoszenia w przeciętnej gazecie to wychodzi, że za jednokrotne zamieszczenie obwieszczenia o licytacji w gazecie zapłacimy około 500,00 -800,00zł. Tymczasem tu mamy możliwość dodania obwieszczenia np. na 30 dni przed wyznaczoną licytacją a ogląda je średnio około 30.000 osób zainteresowanych udziałem w licytacjach, podczas gdy w gazecie ogłoszenie oglądają osoby z których wyłącznie ułamek procenta jest tym zainteresowany. Ostatecznie nikt nie kupuje gazety tylko po to by przeczytać ogłoszenie. Ale wracajmy do tematu. Tak więc pod dokonaniu rejestracji i zapłacie mamy możliwość umieszczania obwieszczeń o licytacjach przez okres 12 miesięcy.

Nadesłane na nasz adres email obwieszczenie importujemy poprzez program E-komornik Kancelaria. Podgląd obwieszczenia widoczny jest w oknie głównym programu E-komornik Kancelaria. Następnie dodajemy zdjęcie jeśli komornik dołączył je do obwieszczenia. Wybieramy datę licytacji, a także kategorię i klikamy przycisk dodaj. Nasze ogłoszenie właśnie znalazło się w dzienniku e-komornik. Usunięcie ogłoszenia zalecane jest w jeden dzień po upływie terminu licytacji.

Program przydatny i pomocny tak dla małych wierzycieli jak i wierzycieli instytucjonalnych oraz komorników. Funkcjonalność, prostota oraz efektywność to ceny których wymaga się od programów tego typu, a E-komornik Kancelaria je spełnia.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: