Jakie normy powinnien spełniać egzamin wewnętrzny na prawo jazdy?

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu na prawo jazdy kursant powinien przejść egzamin wewnętrzny w auto szkole, w której robi kurs. W praktyce różnie z tym bywa, ponieważ niektóre ośrodki takiego egzaminu wcale nie przeprowadzają, inne traktują go po macoszemu. Ponieważ przeprowadzanie egzaminu wewnętrznego jest obowiązkowe, auto szkoła która go nie przeprowadza łamie prawo. Dodatkowo wewnętrzny egzamin na prawo jazy powinien spełniać pewne ściśle okreslone warunki i regulacje prawne.

Egzamin wewnętrzny powinien przypominać egzamin państwowy, z tą różnicą że jest przeprowadzany przez instruktora z auto szkoły w której uczeń odbywa kurs. Składa się on z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Teoretyczny to oczywiście zestaw testów wypełnianych w sali wykładowej auto szkoły. Praktyczny natomiast to jazda po mieście i placu manewrowym. Zakres egzaminu teoretycznego i praktycznego w przypadku egzaminu wewnętrznego, który przeprowadza auto szkoła jest identyczny jak dla egzaminu państwowego przeprowadzanego w WORDzie.

Chcąc podejść do egzaminu wewnętrznego należy najpierw przejść minimalną ilość godzin objętych programem, dotyczy to zarówno zajęć praktycznych, jak i teoretycznych. Podobnie też jak w przypadku egzaminu państwowego, oblanie części teoretycznej dyskwalifikuje kandydata przed podejściem do części praktycznej. To kto będzie przeprowadzał egzamin wewnętrzny zależy od kierownika auto szkoły. On wyznacza instruktora egzaminującego. Ten co prawda może nie przeprowadzać egzaminu samodzielnie, lecz musi w nim uczestniczyć.

Różnica względem egzaminu państwowego polega na tym, że w części praktycznej realizuje się wszystkie przewidziane zadania egzaminacyjne, nawet jeśli kursant popełnia błędy. Natomiast tak jak w przypadku egzaminu państwowego instruktor powinien mieć przy sobie kartę egzaminacyjną i zapisywać wszystkie błędy. Po zakończonym egzaminie powinien prześledzić z uczniem wszystkie popełnione błędy.

Informacje o wynikach egzaminów wewnętrznych powinny trafić w formie pisemnej do prowadzonej przez auto szkołę dokumentacji kursanta, natomiast karta przebiegu egzaminu powinna zostać podpisana i wręczona osobie egzaminowanej. Jest ona także formalnym potwierdzeniem na to, że auto szkoła wywiązała się ze swoich zobowiązań wobec kursanta.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: