Kredyt obrotowy czy faktoring?

Jedną z podstawowych kwestii dla każdej firmy jest zachowanie przez nią płynności finansowej. Jest to możliwe dzięki systematycznemu regulowaniu bieżących zobowiązań. Usług, które to ułatwiają jest kilka – między innymi faktoring oraz kredyt obrotowy.

Są to aktualnie najbardziej popularne formy finansowania działalności przedsiębiorstw. W jednym i w drugim przypadku firma otrzymuje potrzebny zastrzyk gotówki. Obydwa rozwiązania posiadają zarówno swoje wady, jak i zalety. Z całą pewnością ogromnym atutem faktoringu są mniej rozbudowane formalności. Nie ma również wysokich wymogów, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Jak informuje portal “Kredyty-Biznes.pl”: Najważniejsze jest jednak to, że z tej formy finansowego wsparcia mogą korzystać firmy funkcjonujące na rynku krótki czas. W przypadku kredytów obrotowych jest natomiast wymagany co najmniej roczny staż. Umowa z bankiem podpisywana jest zawsze na czas określony, najczęściej na rok. Z kolei umowa z firmą świadczącą usługi z zakresu faktoringu może być podpisana na czas nieokreślony.

Poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego

Największym problemem, z jakim borykają się początkujące firmy jest pozyskanie kapitału na start. Banki nie są zbyt chętne do tego, aby udzielać kredytów debiutującym przedsiębiorcom. Stawiają im takie wymagania, którym nie są oni w stanie sprostać. Nie jest to jednak sytuacja, kiedy to przedsiębiorca jest pozbawiony jakichkolwiek możliwości. Za pośrednictwem banku, w którym ubiega się o kredyt może zwrócić się do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o poręczenie zobowiązania. BGK dysponuje bowiem środkami z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Muszą zostać jednak spełnione pewne warunki. Nie zawsze można się o takie poręczenie ubiegać. Objęte są nim takie kredyty, które przedsiębiorca zamierza przeznaczyć na kontrakty eksportowe, inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy, zakup towarów oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. Za udzielenie poręczenia BGK pobiera prowizję. Jej wysokość jest zależna od tego, na jaki czas zostało ono przyznane. Prowizja może wynieść od 1 do 2 procent.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: