Lokaty bankowe

Nieustanie, praktycznie we wszystkich mediach od Internetu począwszy na telewizji skończywszy, możemy natknąć się na reklamy lokat bankowych. Szczególnie przy aktualnej sytuacji na rynkach finansowych, gdy banki potrzebują kapitału i starają się pozyskać klienta wszelkimi sposobami. Banki prześcigają się wymyślając coraz więcej promocji i kusząc klienta wysokim oprocentowaniem. Jednak zwykle pojawia się jakiś haczyk. Przed założeniem lokaty warto dokładnie przeczytać jej warunki. Często też okazuje się, że reklamowany „procent” jest daleki realnie otrzymywanego.

Zacznijmy może od popularnych lokat oferowanych przez banki:

Lokata progresywna – to forma lokaty o zmiennym oprocentowaniu, w której stopa procentowa narasta w czasie trwania lokaty. Często banki w reklamach podają oprocentowanie, które uzyskujemy w ostatnim okresie przed zakończeniem lokaty. Zwykle takim okresem jest jeden miesiąc i w tym ostatnim miesiącu oprocentowanie jest najwyższe i tą właśnie stopę procentową bank reklamuje dopisując gdzieś drobnym drukiem, że jest to lokata progresywna. Co oznacza, że w pierwszym miesiącu trwania lokaty oprocentowanie jest znacznie niższe.

Lokata progowa – to lokata, na której oprocentowanie zależne jest od deponowanej w banku kwoty. Zwykle podawane jest zestawienie progów – kwot którym przysługuje konkretne oprocentowanie.

Lokata z funduszem – w przypadku takiej lokaty, część pieniędzy deponowana jest w banku, a cześć zostaje inwestowana w konkretnym funduszu inwestycyjny. Oczywiście inwestowana w fundusz część lokaty wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi klient.

Lokata rentierska – w tej formie lokaty odsetki w okresach kapitalizacji nie są doliczane do pierwotnej wysokości depozytu, tylko wypłacane klientowi, czy też innej wskazanej osobie (rentierowi)

Lokata overnight (nocna) – to krótka lokata zakładana jednego dnia, a kończąca się dnia następnego, kiedy to wypłacana jest przez bank cała kwota wraz z odsetkami.

Rachunek oszczędnościowy / Lokata a’vista – to połączenie lokaty z rachunkiem bankowych. Większość banków oferuje takie rachunki, ich warunki mogą się nieco różnić, ale zwykle klient może wpłacać pieniądze w dowolnym momencie. Taki rachunek oszczędnościowy oprocentowany jest zwykle znacznie wyżej niż standardowy rachunek rozliczeniowy, ale klient może pobierać z niego pieniądz na przykład raz w miesiącu. Zależnie od banku, zwykle klient może też dokonać dodatkowych wypłat w danym miesiącu, ale wiążą się one z dodatkowymi opłatami/prowizjami.

Lokaty mogą być też z oprocentowaniem stałym lub zmiennym i jak wiadomo mogą być zawierane na różne okresy. Są to oczywiście tylko najpopularniejsze rodzaje lokat, których stale przybywa, a banki wymyślają coraz to nowsze produkty depozytowe w celu przyciągnięcia klienta.

Ważnym czynnikiem dotyczącym lokat bankowych jest także wspomniana już wcześniej kapitalizacja odsetek. Kapitalizacja polega na doliczeniu odsetek do zdeponowanej kwoty po zakończeniu danego okresu kapitalizacji. W następnym okresie odsetki naliczane są już od tej powiększonej kwoty o odsetki z poprzednich okresów. Najpopularniejsza jest miesięczna kapitalizacja, ale lokaty mogą mieć różne okresy kapitalizacji. Czasem lokata o niższym oprocentowaniu z miesięcznym okresem kapitalizacji przyniesie nam więcej zysków, niż lokata z wyższym oprocentowaniem, ale z trzymiesięcznym okresem kapitalizacji.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

1 Komentarz, opinia na forum artykułu “Lokaty bankowe”

  1. Błażej:

    Sytuacja w której banki tak prześcigały się w ofertach i cierpiały na brak kapitału niestety już chyba minęły. Obecnie zakładając lokaty ciężko jest w ogóle cokolwiek zarobić. Szczególnie przy takim poziomie inflacji jaki mamy obecnie. Jeżeli od nominalnego oprocentowania odejmiemy podatek belki i dołożymy do tego inflację na poziomie 3-4% to może się okazać, że nie tylko na tym nie zarobimy, ale przy niektórych ofertach nie pozwoli nam to nawet na ochronę kapitału. Niecierpliwie czekam na jakieś zmiany w polityce banków.

Napisz komentarz lub opinię na forum: