Obliczanie wysokości emerytury

Obliczanie wysokości emerytury nie jest zadaniem bardzo skomplikowanym, aczkolwiek wymaga pewnej wiedzy. Niezależnie od tego, czy korzystamy z kalkulatora emerytalnego czy za obliczanie wysokości emerytury bierzemy się z kartką i długopisem w ręku, niezbędne są nam pewne informacje. Za chwilę zobaczymy, jakie wartości potrzebujemy, do wyliczenia emerytury mieszanej, czyli takiej, w której skład wchodzą wypłaty z ZUSu oraz z OFE, do którego odprowadzane jest cześć składek w wysokości 7,3% wartości miesięcznych zarobków brutto.

Obliczanie wysokości emerytury mieszanej składa się z trzech etapów. Pierwszym jest obliczenie emerytury z ZUSu. Potrzebujemy do tego takie informacje jak: kwota bazowa emerytury, indywidualna podstawa wymiaru emerytury (jest to relacja zarobków w danym okresie do przeciętnych wynagrodzeń w kraju) oraz indywidualny procent za staż emerytalny (aby go obliczyć, mnożymy wszystkie okresy składkowe przez 1,3, natomiast okresy nieskładkowe przez 0,7  – są to m.in. okresy urlopu wychowawczego czy zasiłku rehabilitacyjnego).  Pierwsza wartość mnożymy przez dwadzieścia cztery procent, później przez  podstawę wymiaru emerytury i indywidualny procent za staż. Uzyskaną wartość sumujemy z socjalną częścią emerytury i uzyskują wysokość emerytury z ZUSu. Drugim etapem obliczania wysokości emerytury mieszanej jest cześć z OFE. W tym przypadku potrzebujemy następujące informacje: wysokość kapitału początkowego, składki zgromadzone na indywidualnym koncie oraz długość statystycznego życia dla przedstawiciela danej płci. Obliczenie wysokości emerytury z OFE uzyskujemy dzieląc sumę dwóch pierwszych wartości przez wartość trzeciej zmiennej, czyli długość życia.

Ostatnim etapem podczas obliczania wysokości emerytury jest określenie relacji części z ZUSu i części z OFE. Zależy ona od roku, w którym osiągniemy wiek emerytalny i zaczniemy otrzymywać świadczenia emerytalne. Jeżeli przejdziemy na emeryturę w roku obecnym, będzie składała się ona w 80% z emerytury z ZUSu. Do roku 2013 co roku procentowa wartość emerytury z zakładu ubezpieczeń społecznym, będzie malała o 10%, aż do poziomu, w którym będzie stanowiła jedynie 20% wartości emerytury. Oznacza to jednocześnie, że wartość udziału emerytury z OFE  będzie regularne rosła aż osiągnie poziom 80%.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: