Obniżenie kosztów egzekucji

Unikatowa funkcjonalność serwisu e-komornik adresowana jest wszystkich wierzycieli. Dzięki korzystaniu z tej funkcjonalności wierzyciel może obniżyć koszty postępowania egzekucyjnego znajdując komornika który szybko, skutecznie i na podanych przez wierzyciela warunkach odzyska Państwa należności. Panel wierzyciela umożliwia wierzycielowi i to niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czy też jest przedsiębiorcą poinformowanie komorników o swojej wierzytelności z podaniem składników majątku dłużnika z których zamierza prowadzić egzekucję. Absolutną nowością jest możliwości określenia przez wierzyciela katalogu czynności komorniczych za które zdecydowany jest zapłacić. Komornik przyjmując zlecenie z tak zdefiniowanymi danymi będzie wiedział czego dokładnie żąda wierzyciel, natomiast ten będzie w stanie obniżyć koszty egzekucji przez zawężenie katalogu czynności dokonywanych przez komornika. Dodatkowo wierzyciel uzyska informację o zaległościach danego komornika, bowiem zgodnie z Ustawą o Komornikach Sądowych i Egzekucji komornikowi nie wolno przyjmować spraw spoza rejonu jeśli zaległość w ich realizacji przekracza okres 6 miesięcy. Informacja ta da wierzycielowi możliwość dywersyfikacji komorników i kierowania spraw do tych którzy w danym momencie są mniej obciążeni. Po przyjęciu sprawy przez komornika za pośrednictwem naszego dziennika wierzyciel posiada możliwość wygenerowania wniosku egzekucyjnego w formacie pdf.

Dostęp do panelu wierzyciela jest bezpłatny.

Wierzycielu jeśli zależy Ci na obniżeniu kosztów postępowania egzekucyjnego już teraz zarejestruj się w naszym serwisie: Rejestracja wierzycieli

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: