Ochrona danych osobowych w kancelarii komorniczej

O tym, że ochrona danych osobowych jest nie tylko wymogiem prawa, lecz również koniecznością nikogo przekonywać nie trzeba. Jak czytamy w dzienniku wiadomości komornicze, komornicy jako administratorzy danych mają obowiązek opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Wymóg taki nałożony został Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926) w której ustawodawca nakreślił obowiązek bezpiecznego przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia obszernej dokumentacji związanej z procesami administrowania danymi w jednostce administracyjnej. Sposób prowadzenia i zakres tej dokumentacji, podstawowe warunki techniczne i organizacyjne jakim winny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, wymagania w zakresie odnotowywania udostępnienia danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania tych danych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005r, w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. Nr 266 poz.2242) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz.1024).

Gdyby mieli Państwo pytania, bądź wątpliwości albo potrzebowali pomocy specjalisty w opracowaniu opisanych wyżej dokumentów prosimy o kontakt z ekspertem dziennika e-komornik.com
Marek Ćwiklińskitel 508 373 166
marek_cwiklinski@wp.pl

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: