Opis stanowiska pracy

Organizacyjne stanowiska pracy są to odpowiednio przygotowane miejsca pracy wyposażone w konkretnych pracowników wykonujących określone jednorodne zadania. Opis stanowiska pracy określa:

  • zakres obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności,

  • więzi organizacyjne – określają zależności oraz relacje występujące pomiędzy stanowiskami oraz komórkami organizacyjnymi. Wyróżniamy dwa typy więzi organizacyjnych: funkcjonalne (wynikające z podziału pracy, doradcze, informacyjne, usługowe), oraz hierarchiczne (wynikające z podziału władzy

  • wielkość zadań przydzielanych do wykonywania.

    Każde stanowisko pracy powinno być indywidualnie oceniane. Wartościowanie stanowisk pracy daje odpowiednie raporty płacowe. Dzięki zastosowaniu wartościowania, każdy pracownik czuje się potrzebny i niezastąpiony co przedkłada się na późniejsze wyniki pracy. Ważne jest, aby docenić pracę personelu stosując premie i nagrody.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: