Otwarte fundusze emerytalne w Polsce

Otwarte fundusze emerytalne, w stosunku do których bardzo często używany jest skrót OFE, w naszym kraju powstają dzięki powszechnym towarzystwom emerytalnym czyli tak zwanym PTE. Są częścią obecnego systemu emerytalnego, który został poddany reformie na początku 1999 r. Zgodnie z tą reforma system ten dzieli źródła emerytury na 3 filary. Otwarte fundusze emerytalne zaliczane są do 2 filaru. Pierwszy filar to ZUS, natomiast trzeci to każda indywidualna forma oszczędzania.

Nazwa otwarte fundusze emerytalne dobrze oddaje ich charakter. Do tego typu funduszy przystąpić może każdy, kto jest zatrudniony i posiada umowę o pracę. Jeżeli tego sam nie zrobi, fundusz zostanie mu przydzielony drogą losową przez ZUS. Czasami może się okazać, że wylosowany dla nas OFE nie jest korzystną opcją. Dlatego też warto nie przegapić momentu wyboru funduszu. Teoretycznie na otwarte fundusze emerytalne powinniśmy zdecydować się do 7 dni po zawarciu umowy z pracodawcą.

Celem działania OFE jest gromadzenie naszych składek emerytalnych i pomnażanie naszych pieniędzy na podstawie najlepszych stóp procentowych. Jakość inwestycji, dokonywanych przez fundusze emerytalne ma znaczący wpływ na wysokość naszych świadczeń emerytalnych w przyszłości. Sam zaś sposób, w jaki środki wpływające na konto są inwestowane, zależy od polityki inwestycyjnej, prowadzonej przez dany fundusz emerytalny.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: