Zastosowanie psychoterapii w leczeniu uzależnień

W przypadku uzależnień psychoterapia jest jedną z niezbędnych do zastosowania metod w celu wyleczenia. O jej skuteczności decyduje przede wszystkim kondycja psychiczna pacjenta, jego zdolność oceny zagrożenia wynikająca z uzależnienia, chęć zerwania z uzależnieniem oraz przyczyna tych chęci. Leczeniu psychiatrycznemu poddawane są najczęściej osoby cierpiące na takie choroby jak alkoholizm, narkomania, zaburzenia łaknienia (anoreksja czy bulimia), różnego rodzaju nałogi (na przykład tytoniowy). W wyborze sposobu leczenia istotne znaczenie ma ogólna kondycja fizyczna i psychiczna pacjenta oraz czas trwania uzależnienia. Specyfika takiej terapii polega na tym, że leczona jest nie tylko osoba uzależniona, ale także najbliższa rodzina mająca styczność z chorym. Coraz częściej słyszy się o tzw. problemach dorosłych dzieci alkoholików (DDA) czy problemach osób bliskich osobom chorym na anoreksję czy bulimię. W przypadku uzależnień dużą skutecznością wyróżniają się terapie grupowe, umożliwiające analizę wzajemnych stosunków i postaw członków grupy.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: