Szkolenia w normie ISO 9001:2008

Ostatnie raporty organizacji ISO potwierdziły fakt iż na całym świecie rośnie liczba certyfikatów systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001. Wiadomym jest również fakt, że ISO to nie tylko system i papierki – ISO 9001 to także ludzie którzy sprawiają że system działa, i działa często niezwykle efektywnie.

Nowe wydanie normy ISO 9001:2008 przynosi nam niewiele zmian, które to nie mają znaczącego wpływu na istniejący w naszych firmach system zapewnienia jakości zgodny z najpopularniejszym obecnie standardem ISO 9001. Jedną ze zmian jest przeredagowanie punktu mówiącego o szkoleniach. Do tej pory wszystkie szkolenia powinny były być potwierdzone sprawdzeniem wiadomości uczestników. Firma mająca ISO musiała mieć dowody że szkolenie było skuteczne.

W nowym wydaniu szkolenia iso już nie muszą być tak szczegółowo dokumentowane. Należy jedynie zapewnić, że zamierzony cel został osiągnięty, i że określone kompetencje zostały przez owo szkolenie osiągnięte. ISO w ten sposób chciało ułatwić firmom uwolnienie się od zbędnych papierów.

Miejmy nadzieję ze nowa nowelizacja ISO 9001:2012 przyniesie więcej korzystnych zmian które pozwolą na jeszcze większe położenie nacisku nie na dokumenty ale na sprawnie działający system.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Napisz komentarz lub opinię na forum: