Wierzycielu zmniejsz koszty egzekucji

Jak wynika z artykułu „Ile rzeczywiście zarabia komornik ?” zamieszczonego w wiadomościach komorniczych istotnym składnikiem kosztów w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości prowadzonym przez komornika jest koszt umieszczenia ogłoszenia w poczytnym dzienniku stosownie do art. 955 §1 kpc w którym czytamy: Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy oraz w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.

Koszt jednorazowego umieszczenia obwieszczenia o licytacji nieruchomości w gazecie papierowej zawiera się w przedziale od 500 do 1000zł i obciąża on dłużnika jeśli egzekucja jest skuteczna, bądź wierzyciela jeśli egzekucja jest bezskuteczna.Tak czy inaczej komornik wzywa wierzyciela o wpłacenie zaliczki na koszty umieszczenia w gazecie obwieszczenia o licytacji nieruchomości.

Wierzyciel może jednak wskazać komornikowi dziennik w którym obwieszczenie o licytacji ma zostać zamieszczone. Możliwe jest więc wskazanie dowolnego tytułu prasowego, ważne jednak by był on zarejestrowany w Rejestrze Dzienników i Czasopism właściwego Sadu Okręgowego.

Okazuje się, że serwis e-komornik.com jest zarejestrowany jako dziennik w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu. Co więcej serwis ten oferuje zamieszczenie obwieszczenia o licytacji na okres od daty jego przesłania do dnia licytacji.

Można więc śmiało przyjąć, że ogłoszenie w takim serwisie będzie udostępnione przez około 30 dni, co przy minimalnej ogłądalności 1.000 osób dziennie daje nam 30.000 osób czytających obwieszczenie w ciągu miesiąca.Nie znam statystyk tego serwisu, lecz sądzę, że jego oglądalność na tym poziomie jest oglądalnością minimalną.

Ważne jest również to, że inaczej niż w przypadku gazety tradycyjnej na serwis e-komornik.com nie wchodzą osoby przypadkowe, lecz bezpośrednio zainteresowane udziałem w licytacji. W serwisie tym istnieje również możliwość zamieszczenia zdjęcia licytowanej nieruchomości w cenie obwieszczenia, co w przypadku gazet tradycyjnych albo jest niemożliwe, albo zbyt kosztowne.

Komenatrze i opinie do artykułu na forum

Komentarze zablokowane.